open training

(onder constructie)

motto

ontstaansgeschiedenis

Vrijwel altijd zijn mijn trainingen in-company, d.w.z. bij een publieke of commerciële omroep of bij een bedrijf of ministerie, etc. Maar soms geef ik open trainingen. Die zijn specifiek bedoeld voor mensen die zelfstandig opereren. Dat kunnen cameramensen zijn, maar ook editors, all-round programmamakers, regisseurs, tekstschrijvers, etc. Eigenlijk iedereen die met bewegend beeld werkt.

Inhoud

qua inhoud is in deze training eigenlijk alles bespreekbaar. Ik schrijf de training naar gelang van de wensen van de cursisten. Vaak komen die overigens overeen; zo werkt een grote groep makers bijvoorbeeld met interviews ofwel talking heads. Ook heeft vrijwel iedereen te maken met découpage (waar ga je staan met je camera? waarom kies je deze hoogte? Deze lens? Deze camera beweging? Deze scherpte? etc.).

aantal cursisten

Om zo’n training praktisch haalbaar te maken (zaalhuur, voorbereiding, catering, etc.) is er een minimum aantal studenten nodig. Dat aantal hangt samen met het aantal dagen dat de training duurt.

eigen werk

Vaak vallen alle kwartjes als we naar eigen werk van de cursisten gaan kijken (zie ook fileren eigen werk). Een ideale cursus duurt daarom minimaal 2 dagen. Een dag zie hoe anderen tegen – vaak dezelfde – problemen aanlopen en dat oplossen. En dan dag 2 met vooral eigen werk, waarbij de insteek en opzet is dat cursisten zelf (gaan) inzien waar ze andere, sterkere oplossingen hadden kunnen bedenken en inzetten.

Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen

voor de lijst van onderwerpen verwijs ik graag naar mijn beschrijving van de taal van het beeld training

kosten

de kosten zijn – in tegenstelling tot ander eopleidiigen afhankelijk van het aantal deelnemers

lokatie

De precieze plek laat ik afhangen van de ingeschreven deelnemers. Als iedereen uit Groningen komt, kom ik daar ergens de training geven. Mochten de woonlaatsen heel divers zijn, dan zoek ik naar een soort gemiddelde plek

Inschrijven

Mocht je geinteresseerd zijn, mail me, dan zet ik je op een lijst en bij voldoende aanmeldingen organiseer ik dan een training. Ik zal daaraan voorafgaand invenstariseren wat men zoal graag besproken wil hebben.

Share